Boże Narodzenie - ikona

Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. […] J 1, 14

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi […] J 1, 12.

 

Z wiarą życzymy Wszystkim odwagi w przyjęciu Słowa, trwania przy Nim oraz doświadczania Jego mocy i to nie tylko gdy kontemplujemy tajemnice żłóbka, ale zwłaszcza, kiedy przychodzi nam żyć jego tajemnicami w Nowym Roku

Księża Marianie z Cyrhli wraz z Gośćmi przeżywającymi Boże Narodzenie w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym