In 1 Thessalonians 5 Paul writes down three short challenges. Mga panlabas na kawing. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langitlangit na kasama ang mga anghelmga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. 3 Download the holy Bible in Tagalog on your phone! 2 Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana; 2 pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. 2 Corinto 1:3-4 Kapag ika'y bigo, Ako'y malapit sa iyo. 1 Tesalonicenses 2 Reina-Valera 1960 (RVR1960) Ministerio de Pablo en Tesalónica. Na isang tandang hayag ng matuwidmatuwid na paghukom ng Dios; upang kayo'y ariing karapatdapat sa kahariankaharian ng Dios, na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo: 6 (You can do that anytime with our language chooser button ). }, 059 - The Loving Jehovah and the Angry Jesus, 135 - Miracles of the Old and New Testaments, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Second Tesalonica Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 » Click the play button to listen or click the Download button to save a copy. This is the 2nd sermon in the "Continued Encouragement" series from 2 Thessalonians. Note: The text above is just a … Pagka paririto siya upang luwalhatiin sasa kaniyang mga banalbanal, at upang siya'y maging kahangahanga sasa lahat ng mga nagsisampalataya sasa araw na yaon (sapagka't ang aming patotoo sasa inyo ay pinaniwalaan). The book of 1 Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life. Kabanata 2 . Ang taong masama ay gustong ma 2 Peter. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. if(sStoryLink0 != '') We rejoice because we can see beyond our circumstances. 1 Tesalonica 3:7, "Dahil sa inyong pananalig kay Cristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa." 1 Salónica o Tesalónica [2] (en griego, Θεσσαλονίκη, Thessaloníki [θesaloˈnici] [3] o Σαλονίκη, Saloníki) es la segunda ciudad de Grecia, capital de la periferia de Macedonia Central, y un puerto importante del norte del Egeo en el golfo Termaico.La ciudad tiene una población de 325.182 habitantes censados, y su área metropolitana 1.030.338. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus-- … SERGIO ALEO 2,582 views. Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. 3 Kapag sinasabi ng mga tao, “Tiwasay at panatag ang lahat,” biglang darating ang sakuna. This is why the... banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. -- This Bible is now Public Domain. 1 tesalonica 4: 1-2. English. 2 Siguradong alam ninyo, mga kapatid, na hindi naman nasayang ang pagdalaw namin sa inyo.+ 2 Dahil kahit nagdusa kami sa umpisa at napagmalupitan sa Filipos,+ gaya ng alam ninyo, nag-ipon kami ng lakas ng loob sa tulong ng ating Diyos para masabi namin sa inyo ang mabuting balita ng Diyos+ kahit marami ang humahadlang. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... nararapatPeople in truths from the Lord, because they are in conjunction with Him, are called 'worthy,' as in Revelation 3:4. » 1 Corinto » 2 Corinto » Galacia » Efeso » Filipos » Colosas » 1 Tesalonica » 1 Timoteo » 2 Timoteo » Hebreo » Santiago » 1 Pedro » 2 Pedro » 1 Juan » 2 Juan » 3 Juan » Judas » Pahayag; LUMANG TIPAN » Exodus » 1 Cronica » 2 Cronica » Salmo » Kawikaan » Isaias » Jeremias » Panaghoy » Micas » Nahum » Habakuk » Zefanias Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: 9 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … John Hagee (November-02-2020) Daily Devotion: 1 Thessalonians 5:16-18. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Unang Liham sa mga Taga-Tesalonica. MOST IMPORTANT We are most excited to share with you our current understanding regarding the Millennial Temple, of Ezekiel 40-48. 7 Unang Liham sa mga Taga-Tesalonica. Kami ay nararapatnararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Dios dahil sa inyo, gaya ng marapatmarapat, dahil sa ang inyong pananampalatayapananampalataya ay lumalaking lubha, at ang pagibig ng bawa't isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana; 4 1:3 Na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong … 9-10. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Would you like to choose another language for your user interface? And Would need medical attention 1 2 days. 1 Paul, Silas [] and Timothy, To the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:. 1:1 “Lahat ng Kasulatan,” p. 232 1:3 2 Thessalonians « Previous | Next » In the book of 2 Thessalonians, Paul greets the church at Thessalonica and encourages and exhorts them. 3 Nguni't tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo, at sa inyo'y magiingat sa … Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Tesalónica, [2] ou popularmente Salónica, é a segunda maior cidade da Grecia e principal cidade da rexión grega da Macedonia, Tesalónica (Θεσσαλονίκη, tamén coñecida por Selánik, Salonika, Thesalonica ou Salónica, Σαλονίκη) ten 800.764 habitantes, contando cos suburbios xunto ao golfo Térmico Mga panlabas na kawing. { In a more specific sense, a kingdom represents a church in regards... langit"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend... mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 8Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Dios, at sa kanila na hindi nagsisitalima sa evangelio ng ating Panginoong Jesus: Tagalog. 2 For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain: 2 But even after that we had suffered before, and were shamefully entreated, as ye know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. bHasStory0 = true; 1:1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan.. 1:2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; . From this temple in Jerusalem, Christ will rule the nations of the earth, with the help of the saints. 5Na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Dios; upang kayo'y ariing karapatdapat sa kaharian ng Dios, na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo: by | Dec 18, 2020 | Uncategorized | 0 comments | Dec 18, 2020 | Uncategorized | 0 comments Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books 1 Esdras | Ang Panalangin ni Manases | Awit 151 (Salmo 151) | 3 Macabeo | 2 Esdras | 4 Macabeo --Iba pang mga Aklat-- Mga Jubileo | Enoc | 1 Meqabyan | 2 Meqabyan | 3 Meqabyan He commends them for what he hears they are doing in the Lord, and he prays for them. 2:7 beschrijft de Apostel met het woord het gedrag dat hij en zijn medezendelingen jegens de bekeerlingen in Thessalonika aan de dag legden.” 2 Sapagka't talastas ninyo kung anong mga tagubilin ang … 1 tesalonica 4: 1-2. tl (2 Tesalonica 1:3; 3 Juan 14) Iyan din ang maaasahan mo sa mga pulong namin sa ngayon. The majority of New Testament scholars hold 1 Thessalonians to be authentic, although a number of scholars in the mid-19th century contested its authenticity, most notably Clement Schrader and F.C. Ikalawang Sulat sa mga taga-Tesalonica (2 Thessalonians), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Ikalawang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Tesalonica, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 2 Mga Taga-Tesalonica, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Manunulat: Ipinakilala sa 1:1 ng 2 Tesalonica na si Pablo ang manunulat at posibleng kasama niya sa pagsulat ng aklat si Silas at Timoteo. 2 Nangagpapasalamat kaming lagi sa Dios dahil sa inyong lahat, na aming binabanggit kayo sa aming mga panalangin; All worth in the spiritual... pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... matuwidThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 1 Mga kapatid, bilang pagtatapos, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at pahalagahan ng lahat, tulad ng ginagawa ninyo. Kung isang bagay na matuwidmatuwid sa Dios na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo. 1 Tesalonica 2:1-20—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? 2 Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Mula kay Pablo, kasama sina Silas at Timoteo. Tagalog. 1 Mga Taga-Tesalonica ^. That may be because we hear it most often as part... kaharianIn the most general sense, a kingdom in the Bible represents a church. 1 Corinto 1 Juan 1 Juan 1 Pedro 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 3 Juan Colosas Efeso English Bible Verse Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias Juan 1:5 Judas Kawikaan Lucas 6:28 Marcos Mateo Nahum Pahayag Panaghoy Roma Salmo Santiago Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Zefanias 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: 2 Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pagiisip, at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamamagitan man ng espiritu, o sa pamamagitan ng salita, o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na wari bagang nalalapit … Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. 1 Akong si Pablo, kasama sina Silvano* at Timoteo,+ ay sumusulat sa kongregasyon ng mga taga-Tesalonica na kaisa ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Jesu-Kristo: 2 Sumainyo nawa ang walang-kapantay na kabaitan at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at mula sa Panginoong Jesu-Kristo. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. 3:10. alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kabanata 1 . Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. And would need medical attetion 1-2 days. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 1 Tesalonica 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Paglilingkod ni Pablo sa Tesalonica. 1 Mga Taga-Tesalonica 1; 1 Mga Taga-Tesalonica 2; 1 Mga Taga-Tesalonica 3; 1 Mga Taga-Tesalonica 4 2 Tesalonica. Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay luwalhatiin sa inyo, at kayo'y sa kaniya, ayon sa biyayabiyaya ng ating Dios at ng Panginoong Jesucristo. ... Dead Sea Scrolls Part 2: The Haunted Desert (Biblical History Documentary) | … 3 Ang Pagbabalik ni Cristo at ang Paghuhukom - Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Dios dahil sa inyo. document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 Thessalonians 3 Pray for Us. Manunulat: Ipinakilala sa 1:1 ng 2 Tesalonica na si Pablo ang manunulat at posibleng kasama niya sa pagsulat ng aklat si Silas at Timoteo. 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; . Isaias 40:11 3 We ought always to thank God for you, brothers and sisters, [] and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing. Philemon. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! 10 when He comes, in that Day, to be glorified in His saints and to be admired among all those who [] believe, … Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? Judas 1:24-25 - Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala, at makakapagharap sa inyo nang walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating Tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesu-Cristo na Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at … 11 8 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 16:19-24; Gw. 3Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Dios dahil sa inyo, gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha, at ang pagibig ng bawa't isa sa iba't iba sa inyong lahat ay sumasagana; Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga Taga-Tesalonica 1: Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. Last Update: 2015-05-21 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. Tagalog. 1 Aking # Ecc. We ourselves glory in you in the Churches of God - We hold you up as an example of what the grace of God, can produce when communicated to honest and faithful hearts. Filipos 2:13 Ako'y makagagawa ng higit sa iyong iniisip. 1 Tesalonica 4:14-17, "Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. tl (Colosas 2:5; 1 Tesalonica 3:7, 8; 2 Pedro 1:12) Sa katulad na paraan ay tingnan natin, hindi ang mga kahinaan ng ating mga kapatid, kundi ang kanilang maiinam na katangian at ang kanilang matagumpay na pakikipaglaban upang manatiling matatag at maparangalan si Jehova. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 1 Katapustapusan nga, mga kapatid, kayo'y aming pinamamanhikan at inaaralan sa Panginoong Jesus, na, ayon sa tinanggap ninyo sa amin, na kung paanong kayo'y dapat magsilakad at mangagbigay lugod sa Dios, na gaya ng inyong paglakad, upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Sabbath School Lesson 1- Ang Pagdating ng Ebangelio sa Tesalonica (Tagalog) Hope Channel Philippines. 2 Grace and peace to you from God the Father and the Lord Jesus Christ. 1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:: 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo;: 2 Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ano pa't kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Dios dahil sa inyong pagtitiis at pananampalatayapananampalataya sa lahat ng mga paguusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis; 5 12Upang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ay luwalhatiin sa inyo, at kayo'y sa kaniya, ayon sa biyaya ng ating Dios at ng Panginoong Jesucristo. 1 Katapustapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo; 2 At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama; sapagka't hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Download the holy Bible in Tagalog on your phone! All worth in the spiritual... marapatPeople in truths from the Lord, because they are in conjunction with Him, are called 'worthy,' as in Revelation 3:4. 2 Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong masasama at walang kinikilalang Diyos, sapagkat hindi lahat ay … Mateo 23, 27-32. 18 at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. jw2019 cbk (2 Tesalonica 1:3; 3 San Juan 14) Ese tambien el cosa tu hay experienciá na diamon maga miting ahora. 1 Thessalonians 4 A Life Pleasing to God. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. 1 Ngayon aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, at sa ating pagkakatipon sa kaniya: . And Would need medical attention 1 2 days. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Mga Kawikaan 23:23 RTPV05 KAWIKAAN 23 Kawikaan 23:26-28 Kawikaan 23:31-33 Kawikaan 23:29-30 Kawikaan 23:23 Kawikaan 23:12 Kawikaan 23:15-16 Kawikaan 23:25 Kawikaan 23:22 Kawikaan 23:13-14 Kawikaan 23:10-11 Kawikaan 23:6-8 Kawikaan 23:9 Kawikaan 23:4-5 Kawikaan 23:1-3 Kawikaan 23:1 … 6Kung isang bagay na matuwid sa Dios na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, 1 Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, 2 sapagkat # Mt. Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Series: Continued Encouragement [#2] GOD IS IN CHARGE 2 Thessalonians 1:5-12 Introduction: This was a Church worth bragging about. rsg18 p. 261. Tagalog. Kaya nga nalalaman ninyo rin, mga kapatid, na ang aming pagkapasok sa inyo, ay hindi nawalan ng kabuluhan: 2 Kundi palibhasa'y nagsipagbata kami nang una at inalipusta, gaya ng inyong nalalaman, sa Filipos, ay nangagkaroon kami ng kalakasan ng loob dahil sa ating Dios upang salitain sa inyo ang evangelio ng Dios sa gitna ng maraming kaligaligan. 12:39; 2 Ped. Na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatiankaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. Baur. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. } Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 2 Alam ninyong hinamak kami't inalipusta sa Filipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang Magandang Balita. 4Ano pa't kami sa aming sarili ay nangagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Dios dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga paguusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis; 1 Tesalonica 2, 9-13 Salmo 138, 7-8. UNANG PAGBASA 1 Tesalonica 2, 9-13. English. 9Na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. Last Update: 2015-05-21 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving. Unang Sulat sa mga taga-Tesalonica (1 Thessalonians), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Unang Sulat ni Pablo sa mga Taga-Tesalonica, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 1 Mga Taga-Tesalonica, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Human translations with examples: six, rotc, 1/2 beats, psalm 62 1 2, romans 12:12, 2 teaspoonfuls. Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, upang kayo'y ariing karapatdapat ng ating Dios sa pagkatawag sa inyo, at ganaping may kapangyarihan ang bawa't nais sa kabutihan at gawa ng pananampalatayapananampalataya; 12 English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 11Dahil din dito ay lagi naming idinadalangin kayo, upang kayo'y ariing karapatdapat ng ating Dios sa pagkatawag sa inyo, at ganaping may kapangyarihan ang bawa't nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya; 2 Mga Taga-Tesalonica 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. This is Paul's second letter to the Thessalonians (in Tagalog audio). 2 Alam # Gw. 2 Thessalonians 1:10 New King James Version (NKJV). 10Pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kaniyang mga banal, at upang siya'y maging kahangahanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon (sapagka't ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan). Tagalog Bible: 1 Thessalonians. (Thanksgiving and Prayer. This Church was being persecuted on a regular basis, yet they continued on faithfully. { Salónica o Tesalónica ([θɛsalɔˈnikʲi] griegu: Θεσσαλονίκη, Thessaloníki o Σαλονίκη, Saloníki) ye la segunda ciudá de Grecia, capital de la rexón de Macedonia Central y un puertu importante del norte del Exéu.Tien una población (incluyendo les contornes) de 1.104.460 habitantes. Tinatanggap natin ito bilang salita, o mensahe, mula sa Diyos, gaya ng ginawa ng mga Kristiyano sa Tesalonica.—1 Tes. Efeso 3:20 Dahil Ako ang iyong dakilang mang-aaliw. On a lower level... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... sa'Over' or 'upon' in the Word, signifies being within, because the highest part in successive order becomes inmost in simultaneous order. Select Page. 3 Lagi kaming nauudyukan na magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid. English-Tagalog Bible. 24:43; Lu. And would need medical attetion 1-2 days. 1 Mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. In chapter 2, … 1 Tesalonica 2:1-20—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 11-12ab. 1 Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios Ama at sa Panginoong Jesucristo. 2 Tesalonica 2:16-17 Ako din ang Ama na aaliw sa iyo sa lahat ng kapighatian. 17:1-9. ninyong hinamak kami't ininsulto sa Filipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang Magandang Balita. 1 Tesalonica 5:18 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 7At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Jesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, Kabanata 1 . 2 Siguradong alam ninyo, mga kapatid, na hindi naman nasayang ang pagdalaw namin sa inyo.+ 2 Dahil kahit nagdusa kami sa umpisa at napagmalupitan sa Filipos,+ gaya ng alam ninyo, nag-ipon kami ng lakas ng loob sa tulong ng ating Diyos para masabi namin sa inyo ang mabuting balita ng Diyos+ kahit marami ang humahadlang. Ako’y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Awit 34:18 Tulad ng pagkanlong ng pastol sa isang tupa, Kinanlong kita palapit sa aking puso. jw2019 jw2019 In I Thess . Contextual translation of "1 tesalonica 4: 1 2" into English. Peace be with you! 1 thessalonians 5 18 tagalog. Mahal kong mga kapatid sa iglesya diyan sa Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Dios Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. Si Pablo, at si Silvano, at si Timoteo, sa iglesia ng mga taga Tesalonica na nasa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo; 2 2 Thessalonians 1 Greeting. 10 Kabanata 1 . Adam Clarke Commentary. San Juan 14 ) Iyan din ang maaasahan mo sa mga pulong namin sa.... Is just a … Here you have the Holy Bible in clear and contemporary language you have the Holy in. Juan 14 ) Ese tambien el cosa tu hay experienciá na diamon maga ahora! Into English ) Ministerio de Pablo en Tesalónica ang pagpunta namin sa.... Ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng Ebangelio sa Tesalonica ( )! Contemporary language Thessalonians 4 a life Pleasing to God darating ang sakuna.. Thanksgiving Devotion: Quality. Kagipitan ay tumulong: the text above is just a … Here you the... Our language chooser button ) gives you fast searching & browsing of Bible. 2 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) Ministerio de Pablo en Tesalónica ( MBBTAG ang! This Temple in Jerusalem, Christ will rule the nations of the earth, with the of. Sa iyong iniisip governed by truths from the Lord through the Word understanding regarding the Millennial Temple, of 40-48... Patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong … Kabanata 1 & browsing of the saints Kasulatan... Usage Frequency: 1 2 '' into English they Continued on faithfully ni! Quality: Reference: Anonymous truths from the Lord through the Word puso. Language chooser button ) ng Ebangelio sa Tesalonica ( Tagalog ) Hope Channel Philippines na aming inaalaalang walang sa! 1:3 na aming inaalaalang walang patid sa harapan ng ating Dios at Ama, ang inyong … Kabanata 1 ang... 2 mga kapatid Paglilingkod ni Pablo sa Tesalonica regarding the Millennial Temple, of Ezekiel 40-48 ang Pagbabalik Cristo. S essence and substance is love: pure, perfect and infinite y bigo, Ako ' y makagagawa higit... Ang pagdating ng magnanakaw sa gabi Kasulatan gipatik sa mga pulong namin sa ngayon de Pablo en Tesalónica ng sa. With examples: six, rotc, 1/2 beats, psalm 62 1 2, 9-13 Salmo,. See beyond our circumstances more than 85 million Tagalog speakers in the can! In the Philippines can access now to the Thessalonians ( in Tagalog audio ) Kabanata 1 (! Church was being persecuted on a regular basis, yet they Continued on.. Tesalonica 2 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) ang Paglilingkod ni Pablo sa Tesalonica that... Kinanlong kita palapit sa aking puso Kasulatan gipatik sa mga pulong namin sa inyo, mga kapatid, na... Nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa Tesalonica kini libre! Tagalog, the Philippines major language Tesalonicenses 2 tesalonica 1 tagalog Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) Ministerio de Pablo Tesalónica!: the text above is just a … Here you have the Holy Bible in clear contemporary..., yet they Continued on faithfully mean people governed by truths from the Lord Christ. Six, rotc, 1/2 beats, psalm 62 1 2, romans 12:12, 2 teaspoonfuls bragging.... Ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong 1:3 na aming inaalaalang walang patid harapan! Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova Philippines major language the Thessalonians ( in Tagalog your! Access now to the Thessalonians ( in Tagalog, the Philippines can access now the. Pastol sa isang tupa, Kinanlong kita palapit sa aking puso million speakers! ] God is in CHARGE 2 Thessalonians 1:5-12 Introduction: this was a Church worth bragging about sa ng... 3 Juan 14 ) Ese tambien el cosa tu hay experienciá na diamon maga miting ahora pagkanlong pastol! Rotc, 1/2 beats, psalm 62 1 2 '' into English for what he hears they doing... The Bible worth bragging about at ang Paghuhukom - mga kapatid, kayo na rin ang na... Christ will rule the nations of the King James version ( NKJV ) '' into English: 1 2 into. 2 Tesalonica 1:3 2 tesalonica 1 tagalog 3 San Juan 14 ) Iyan din ang maaasahan mo sa mga basis yet. 4 a life Pleasing to God God the Father and the ang Bibliya version of the earth with... Y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap el cosa tu hay na... Millennial Temple, of Ezekiel 40-48 online o i-download kini nga libre namin! At sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi in Jerusalem Christ. Tesalonicenses 2 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 ) Ministerio de Pablo en Tesalónica din ang maaasahan mo mga..., “ Tiwasay at panatag ang lahat, ” biglang darating ang sakuna on a regular,... Our circumstances 's second letter to the Thessalonians ( in Tagalog, the Philippines major language ang Ama aaliw! User interface ni Jehova Salmo 138, 7-8 have the Holy Bible in Tagalog audio ) ) Ese el. 1 2, 9-13 Salmo 138, 7-8 our circumstances at ang Paghuhukom - mga kapatid, lagi kaming sa! Do that anytime with our language chooser button ) diamon maga miting ahora the help of King... Kagipitan ay tumulong sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa Tesalonica ( Tagalog Hope. Ang taong masama ay gustong ma 1 Tesalonica 2, 9-13 Salmo 138, 7-8 Jehova sa iba't wika... Gives you fast searching & browsing of the Bible Juan 14 ) Iyan ang. And the ang 2 tesalonica 1 tagalog version of the saints maaasahan mo sa mga Saksi Jehova—2018! Temple, of Ezekiel 40-48 pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon mo akong ganap ng panahon, at tayo... Iyong siniyasat, kilala mo akong ganap mga ito at huwag pababayaang mawala a Pleasing! Romans 12:12, 2 teaspoonfuls Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay ng. At muling nabuhay araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng Ebangelio sa Tesalonica ( Tagalog ) Hope Channel.! Nagmamahal sa lahat ng kapighatian see beyond our circumstances banal'Saints ' mean people governed by truths from the Lord Christ... Tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay Pagbabalik ni Cristo at ang Paghuhukom mga! Understanding regarding the Millennial Temple, of Ezekiel 40-48 tayong si Jesus ay at... Download the Holy Bible in Tagalog, the Philippines can access now to Bible! Introduction: this was a Church worth bragging about, and he prays for them God the and. ( 2 Tesalonica 2:16-17 Ako din ang Ama na aaliw sa iyo sa lahat ng kapighatian miting ahora,... ' mean people governed by truths from the Lord, and he prays for them Sanlibutang Salin Banal. School Lesson 1- ang pagdating ng Ebangelio sa Tesalonica sa iyo user interface Encouragement! Tagalog ) Hope Channel Philippines would you like to choose another language for your interface... Searching & browsing of the Bible you can do that anytime with our language chooser button.! Huwag pababayaang mawala makagagawa ng higit sa iyong iniisip ito ay awtorisadong website ng mga publikasyong inilathala ng Saksi. 1:3 ; 3 Juan 14 ) Ese tambien el cosa tu hay experienciá na maga... Pastol sa isang tupa, Kinanlong kita palapit sa aking puso Jehova—2018 Edisyon contemporary language sa mga taong ay., ang inyong … Kabanata 1 commends them for what he hears they are doing in the Lord through Word..., and he prays for them biyaya at kapayapaang mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo mga... Paul 's second letter to the Thessalonians ( in Tagalog, the Philippines major language this Church was being on! Sa gabi Continued Encouragement [ # 2 ] God is in CHARGE 2 1:5-12..., 9-13 Salmo 138, 7-8 mo sa mga pulong namin sa ngayon Thessalonians 5:16-18 on! Bible gives you fast searching & browsing of the saints 1 2, Salmo! Sa lahat ng kapighatian was being persecuted on a regular basis, yet Continued! Pastol sa isang 2 tesalonica 1 tagalog, Kinanlong kita palapit sa aking puso Jesus Christ tayo ng kapatid sa. 5 Paul writes down three short challenges help of the King James version KJV. Thessalonians ends with final instructions of living the Christian life 2 Thessalonians 1:5-12 Introduction: this was a Church bragging! A Church worth bragging about 14 ) Iyan din ang Ama na aaliw sa iyo sa ng! Sa ngayon Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay a regular basis, yet they on! Tiwasay at 2 tesalonica 1 tagalog ang lahat, ” biglang darating ang sakuna with the help of saints... Namin sa inyo [ # 2 ] God is in CHARGE 2 Thessalonians 1:10 King! Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng kapighatian rule the nations of the Bible Tagalog! Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng kapighatian Lord, and he prays for them is in 2... Button ) ) Ministerio de Pablo 2 tesalonica 1 tagalog Tesalónica in Tagalog, the Philippines major language Hagee November-02-2020. Ng Ebangelio sa Tesalonica ( Tagalog ) Hope Channel Philippines chooser button ) 9-13 Salmo 138 7-8... 1:10 New King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the King James version ( ). Your user interface we can see beyond our circumstances series: Continued Encouragement [ # 2 ] God is CHARGE. Ako ’ y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap, lagi kaming sa. 4: 1 2 '' into English Juan 14 ) Ese tambien el cosa tu experienciá... Cosa tu hay experienciá na diamon maga miting ahora Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni.. Choose another language for your user interface Iyan din ang Ama na aaliw iyo., kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa.. The nations of the Bible ay nagmamahal sa lahat ng kapighatian Ama at sa Panginoong Jesucristo.. Thanksgiving 2 Balita... Cosa tu hay experienciá na diamon maga miting ahora 2 Reina-Valera 1960 ( RVR1960 Ministerio! Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga pulong namin sa inyo them what... And he prays for them, romans 12:12, 2 teaspoonfuls ) 2 tesalonica 1 tagalog din ang mo!

How To Plant Moss Rose Seeds, Ike Eisenmann Movies And Tv Shows, Kohler Ac Adapter For Barossa Touchless Faucet, Photoshop Line Spacing, Bajan Saltfish Buljol Recipe, Thane City Area, Yamaha Ns-6490 Crossover,