Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

PROMIC sp. z o.o. Oddział w Zakopanem, Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy ul. Cyrhla, nr 37 , 34-500 Zakopane dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych pragniemy Państwa poinformować, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PROMIC sp. z o.o. Oddział w Zakopanem, Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Cyrhla, nr 37, 34-500 Zakopane

2) Spółka nie miała obowiązku wyznaczenia inspektor ochrony danych osobowych; osobą kompetentną do kontaktu w sprawach ochrony danych osobowych jest dyrektor Ośrodka dostępny pod nr telefonu 604991222 oraz poprzez kontakt e-milowy: osrodek@zakopane-cyrhla.pl

3) celem przetwarzania jest:

 1. a) obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  b) rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
  c) realizacja umowy hotelarskiej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
  d) marketing usług administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;
  e) zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  f) wypełnienie obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  g) realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych (dochodzenie ewentualnych roszczeń) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

4) dane przechowywane będą:

 1. a) dotyczące składanych zapytań – przez okres 30 dni od zakończenia prowadzenia korespondencji;
  b) dotyczące składanych rezerwacji – przez okres 12 miesięcy od daty dokonania rezerwacji;
  c) dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskie – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Cyrhla;
  d) niezbędne do wystawienia faktury – przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym Cyrhla.
  e) przetwarzanie w celach marketingowych – do odwołania zgody osoby, której dane dotyczą;
 2. f) W związku z posiadaniem stron w mediach społecznościowych, dane przetwarzamy w celu – utrzymywania stałego kontaktu, w tym informowania o realizacji celów statutowych oraz o możliwościach wspierania działalności organizacji; prowadzenia analiz i statystyk;

5) odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. a) dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie przez portal rezerwacyjny)
  b) dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o usługi hotelarskie)
  c) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego informujemy, że jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt z inspektorem.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

 1. a) odmową realizacji usługi hotelarskiej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy hotelarskiej;
  b) odmową realizacji usługi gastronomicznej – w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia umowy o usługę gastronomiczną;
  c) odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji pokoju;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

W ramach Usług dostarczanych przez PROMIC sp. z o.o. Oddział w Zakopanem, Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Cyrhla mogą znajdować się linki do innych stron internetowych, stron serwisów społecznościowych lub do stron internetowych podmiotów współpracujących. Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, osoby będą podlegać odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych dla danej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych poszczególnych stron internetowych.